Stressa lagom

Hur stressar vi lagom för att må bra?

Förebygg stressrelaterad ohälsa.

Vad är stress och vad gör den med våra kroppar? Hur kan vi förebygga stressrelaterad ohälsa?

Människan är byggd för att klara av stunder av stress, men i vårt tidevarv är våra stress- system aktiverade oftare än någonsin i människans historia. Det skapar i det närmaste en kronisk stress som påverkas oss både mentalt och fysiskt. De senaste tio åren har de stressrelaterade sjukskrivningarna ökat markant, och det är en uppåtgående trend som inte ser ut att stanna av.

du lär dig

Men med kunskap om kroppens reaktioner kan man medvetandegöra sig då stressen tar överhanden, och med enkla knep och metoder kan man också lära sig att kontrollera sina stressnivåer och därmed också förebygga stressrelaterad ohälsa.

för vem

Alla med stress i sitt liv

kursstid

du behöver

Pris

1499

Eveliina Sinisalo

Eveliina är socionom, yogalärare och diplomerad friskvårds- och kostkonsult. Hon har arbetat i över 20 år med våldsutsatta vuxna och deras barn och med personer med erfarenhet av prostitution och människohandel. Eveliina är en erfaren inom samtalsmetodik och även vidareutbildad inom MI (motiverande samtal) och lösningsfokuserad samtalsmetodik. Hon har stor erfarenhet av personer som befinner sig i stressande och svåra livssituationer. Med kunskap om kroppens reaktioner kan man lära sig att kontrollera sina stressnivåer och därmed också förebygga stressrelaterad ohälsa. Eveliina brinner för att motivera människor till ett hållbart liv.

köp kursen
Arrow Icon
Du kanske också gillar
Mina Webbkurser Logotyp 2
©Mina Webbkurser, 2024. All rights reserved.
Sida skapad med ❤ av Ila Lassfolk